DNK podudaranja

Pronađite rođake za koje niste ni znali da postoje

Stupite u kontakt sa novootkrivenom rodbinom

DNK podudaranje je izvanredna usluga koja koristi Vašu DNK kako bi Vaš pomogla da pronađete svoje rođake. Naša tehnologija upoređuje Vaše DNK podatke sa DNK podacima drugih osoba, i time identifikuje zajedničke genetske sekvence koji ukazuju na moguće srodstvo. Što je veći procenat zajedničke DNK između Vas i druge osobe, to je vaše srodstvo bliže.

Kada testirate svoju DNK uz pomoć MyHeritage, postoji mogućnost da ćete dobiti DNK podudarnost sa drugim osobama koje su se testirale uz MyHeritage, kao i sa osobama koje su se testirale uz pomoć drugih kompanija. Omogućavamo korisnicima svih većih kompanija za testiranje da postave svoje DNK rezultate na MyHeritage, time povećavajući broj uzoraka i pružajući Vam priliku da upoznate još više novih rođaka.
Saznajte više
Pronađite rođake za koje niste ni znali da postoje