Imigracija i putovanja
Promenite kategoriju ili kolekciju
Ime
Rođenje
Imigracija
Dodaj detalje
Prebivalište
Ključne reči
Još
Tačno podudaranje svih parametara
Obrišite obrazac
Pretraga u Imigracija i putovanja
Ime
Rođenje
Imigracija
Dodaj detalje
Prebivalište
Ključne reči
Još
Obrišite obrazac
CollectionCategoryDescriptionImage
Imigracija i putovanja
Imigracioni i putni dokumenti o putovanju vaših predaka doseljenika i njihovi koraci da postanu građani svoje nove zemlje. <br><br> Ova kategorija uključuje evidenciju dolaska putnika, podatke o upisu u državljanstvo, granične prelaze, emigracione zapise, pasoše, osuđeničke prevozne dokumente.