Popis i biračke liste
NOVO
Promenite kategoriju ili kolekciju
Ime
Rođenje
Prebivalište
Dodaj detalje
Ključne reči
Još
Tačno podudaranje svih parametara
Obrišite obrazac
Pretraga u Popis i biračke liste
Ime
Rođenje
Prebivalište
Dodaj detalje
Ključne reči
Još
Obrišite obrazac
CollectionCategoryDescriptionImage
Popis i biračke liste
Mnoge zemlje koriste periodične popise za praćenje njihovih populacija. Popisni podaci često uključuju korisne detalje o vašim precima i njihovim porodicama i omogućavaju vam da pratite njihove lokacije i porodice u vreme popisa. <br><br> Zabeleženi podaci se razlikuju od mesta do mesta, iz godine u godinu, ali je verovatno da će sadržavati imena članova domaćinstva, uzrast, mesta rođenja, prebivalište, zanimanje, detalje o imigraciji i državljanstvu, informacije o braku, vojnoj službi i još mnogo toga.