Finska - najzastupljenije etničke grupe
Ovo su najčešće etničke grupe u Finska, prema MyHeritage DNK korisničkim podacima.
Izaberi drugu državu
Procenat predstavlja udeo MyHeritage DNK korisnika u Finska koji su pripadnici te etničke grupe.
Pokaži sve etničke grupe