Liberija - najzastupljenije etničke grupe
Nema još uvek dovoljno podataka da se pokaže najčešća etnička grupa u Liberija.
Izaberite drugu zemlju da biste videli najčešće etničke pripadnosti tamo.