Mauritanija - najzastupljenije etničke grupe
Nema još uvek dovoljno podataka da se pokaže najčešća etnička grupa u Mauritanija.
Izaberite drugu zemlju da biste videli najčešće etničke pripadnosti tamo.