Liste putnika
Promenite kategoriju ili kolekciju
Ime
Rođenje
Imigracija
Dodaj detalje
Prebivalište
Ključne reči
Još
Tačno podudaranje svih parametara
Obrišite obrazac
Pretraga u Liste putnika
Ime
Rođenje
Imigracija
Dodaj detalje
Prebivalište
Ključne reči
Još
Obrišite obrazac
CollectionCategoryDescriptionImage
Liste putnika
Ranije liste putnika su sadržavale ime broda, ime putnika, starost, luku uplovljenja i luku isplovljenja, datum, zemlju porekla i zanimanje. <br><br> U dvadesetom veku liste putnika sadrže više detalja, dajući ime grada i države iz koje je putnik i imena ostalih članova porodice, destinaciju, psihološko stanje, i više od toga. Lista putnika se obično uzimala od strane genealoga koji su hteli da dokumentuju imigraciju njihovih predaka u novu zemlju, ali isto tako kada su hteli da posete njihove rođake, poslovna putovanja ili radi zabave.