Zapadnoazijski narod-najzastupljenije države
Zapadnoazijski je etnička grupa često zastupljena u sledećim zemljama, prema korisničkim DNK podacima na MyHeritage.
Izaberi drugu etničku grupu
Procenat predstavlja udeo MyHeritage DNK korisnika sa Zapadnoazijski etničkom grupom u toj državi.
81.7%
79.3%
69.2%
66.9%
60.3%
Pokaži sve države
Zapadnoazijski narod
Ljudi u regionu koji se proteže od današnjeg Irana do Turske u velikoj meri prate svoje genetsko nasleđe do starih Persijanaca i turkijskih etničkih naroda. Drevni Persijanci su bili nomadi koji su naselili ovaj region u 10. veku pre nove ere, dok je Turska bila dom ranih lovaca-sakupljača u svojoj praistoriji i na kraju ju je helenizovao Aleksandar Veliki. Preovlađujuće kulture i jezici zapadne Azije su persijski, turski, kurdski i arapski, a njegove najveće verske grupe su šiitski i sunitski islam sa religioznim i etno-religijskim manjinama kao što su hrišćani, Jevreji, zoroastrijanci, jezidi i bahajci. Persijski ćilim je dobro poznata komponenta lokalne kulture; Iranci su bili najraniji ljudi u istoriji koji su tkali tepihe i danas proizvode više ćilima i tepiha nego ostatak sveta zajedno. Mnogi istoričari takođe povezuju pojavu ljudskih prava sa ovim regionom, sa Kirovim cilindrom iz Ahemenidskog Persijskog carstva koji se često pominje kao najstarija svetska deklaracija o univerzalnim ljudskim pravima.