Liban - najzastupljenije etničke grupe
Ovo su najčešće etničke grupe u Liban, prema MyHeritage DNK korisničkim podacima.
Izaberi drugu državu
Procenat predstavlja udeo MyHeritage DNK korisnika u Liban koji su pripadnici te etničke grupe.
Pokaži sve etničke grupe