Francuska - najzastupljenije etničke grupe
Ovo su najčešće etničke grupe u Francuska, prema MyHeritage DNK korisničkim podacima.
Izaberi drugu državu
Procenat predstavlja udeo MyHeritage DNK korisnika u Francuska koji su pripadnici te etničke grupe.
Pokaži sve etničke grupe