Putničke i imigracione liste od 1500 - 1900
5,122,219 zapisa
Promenite kategoriju ili kolekciju
Ime
Rođenje
Imigracija
Dodaj detalje
Ključne reči
Pol
Tačno podudaranje svih parametara
Obrišite obrazac
Pretraga u Putničke i imigracione liste od 1500 - 1900
Ime
Rođenje
Imigracija
Dodaj detalje
Ključne reči
Pol
Obrišite obrazac
CollectionDescriptionImage
Putničke i imigracione liste od 1500 - 1900
5.122.219 zapisa
Bilo ko od predaka koji su ušli u Sjedinjene Države između 1500. i 1900. god može se naći u putničkim i imigracionim listama (PILI) 1500-1900 koje mogu biti korisna baza podataka.<br><br>Za one čiji su članovi porodice došli u Ameriku preko drugih luka, osim Njujork Ellis ostrva (koja je radila na imigracijama od 1892-1924), omogućeno je lakše pretraživanje hiljada zapisa uređenih na sažet način od strane P.William Filby-ja, bivšeg britanskog šifrera i bivšeg direktora Maryland Istorijskog društva. Prvobitno objavljen 1981.god sa 500.000 zapisa, spisak trenutno sadrži više od pet miliona dosijea imigranata u Sjedinjene Države, koji potiču iz originalnog objavljenog toma i trideset tri dodatka. Godišnje ažuriran, spisak rešava dio ogromne imigrantske pretrage, tako što pruža šifre za izvore, od kojih se većina pojavljuje kao zabeleženi ulasci na sajtu MyHeritage.<br><br><b>Kako je to organizovano?</b><br>Ulasci u bazu podataka prikazuju sledeće podatke o traženom licu: prezime, ime, starost prilikom dolaska, godinu i mesto dolaska, šifru za pronalaženje izvora odakle je taj indeks došao i stranu u izvoru za to lice. Za mnoge ulaske, PILI izvori si izlistani posle davanja izvorne šifre instant bibliografske informacije za traženje originalnog zapisa. Zapisi sadržani u indeksu počinju od 1500 sa ulascima u luke u Virdžiniji, Zapadnoj Indiji, Dominikanskoj Republici, Brazilu i Venecueli, do 1900 sa više od 12.000 ulazaka sa više lokacija.<br><br><b>Odakle dolaze informacije</b><br><a href="http://www.gale.cengage.com/servlet/BrowseSeriesServlet?region=9&imprint=000&cf=ps&titleCode=PIL&edition=" target="">Gale Publishing</a>, deo Cengage Learning, vodeća izdavačka kuća sa izdavačima kao što su Scribner's Sons, objavljuje mnoga dela u području humanističkih nauka, sa naglaskom na istorijskim delima.<br><br><b>Kako je to korisno</b><br>Nakon PILI je hitna potreba za dokumentaciju useljavanja u Ameriku. Dok je bila slaba državna regulacija odlaska putnika i ljudi koji su išli u Novi svet, pronalaženje pravog mesta za pravi podatak je teško u najboljem, a nemoguće u najgorem slučaju. Ključnu tačku nakon ove baze podataka čini pronalaženje tih zapisa, naročito uključujući i njihovo primanje u državljanstvo, je lakše uraditi. Iako se registar ažurira jednom godišnje sa novim nalazima, registar dovodi istraživača nazad na originalne, inače prividne izvore koji pomažu da se utvrdi odakle porodica dolazi pre useljavanja u Novi svet.<br><br><b>Sledeći koraci</b><br>Posle traženja i pronalaženje pretka u PILI, zapišite izvor informacija za tu osobu. Mogu postojati pribeleške na raspolaganju za pretraživanje putem WorldCat.org, koji će vam pokazati gde se nalazi i najbliži primerak knjige koji je dostupan. Također proverite za pojedine knjige na Google Books ili Google Scholar. Ti izvori bi trebalo da dovedu do knjige, a odatle, na popisu stranica trebalo bi naći dalje informacije o osobi u pitanju, bilo da je brodski zapis, itd.
Povezane kategorije zapisa: