Svetske etničke grupe (beta)
Otkrijte najčešće etničke pripadnosti u svakoj državi i vodeće zemlje za svaku etničku grupu, prema podacima korisnika MyHeritage DNK. Izaberite bilo koju državu ili etničku grupu da biste saznali više.