Turska - najzastupljenije etničke grupe
Ovo su najčešće etničke grupe u Turska, prema MyHeritage DNK korisničkim podacima.
Izaberi drugu državu
Procenat predstavlja udeo MyHeritage DNK korisnika u Turska koji su pripadnici te etničke grupe.
Pokaži sve etničke grupe