Grčka - najzastupljenije etničke grupe
Ovo su najčešće etničke grupe u Grčka, prema MyHeritage DNK korisničkim podacima.
Izaberi drugu državu
Procenat predstavlja udeo MyHeritage DNK korisnika u Grčka koji su pripadnici te etničke grupe.
Pokaži sve etničke grupe