Kipar - najzastupljenije etničke grupe
Ovo su najčešće etničke grupe u Kipar, prema MyHeritage DNK korisničkim podacima.
Izaberi drugu državu
Procenat predstavlja udeo MyHeritage DNK korisnika u Kipar koji su pripadnici te etničke grupe.
Pokaži sve etničke grupe