Ran LevyGeneralni direktor za istraživanje i razvoj
background
Previous page Next page
Beginning of quote:Naše istraživanje i razvoj se zasnivaju na solidarnosti. Pruži ruku, budi prijatelj. Svi smo mi vlasnici uspeha kompanije. End of quote.
Sa preko 18 godina iskustva u tehnološkoj industriji kao programer i arhitekta specijalizovan za kompleksne sisteme velikih razmera, Ranova strast su agilni i efikasni procesi. Ran obezbeđuje snažne tehničke mogućnosti MyHeritage-u, gde je radio na stvaranju kulture „kvaliteta kao načina života“ u okviru odeljenja za istraživanje i razvoj, osnažujući timove da se usredsrede na izvršenje, bez ugrožavanja kvaliteta.

Pre nego što je postao potpredsednik za istraživanje i razvoj, a kasnije i glavni direktor za istraživanje i razvoj, Ran je četiri godine vodio grupu za prezentaciju i pristup podacima u MyHeritage-u, definišući arhitekturu za rešavanje izazova visoke skalabilnosti i omogućujući MyHeritage-u da radi sa desetinama miliona korisnika i milijardama profila i istorijskih zapisa. Pre nego što se pridružio MyHeritage-u, Ran je bio softverski arhitekta na jednoj od poslovnih linija Nokija Simens Netvork-a.

Ran je diplomirao računarstvo na Akademskom koledžu u Tel Avivu-Jafi. Njegova karijera u tehnici je bila inspirisana njegovim omiljenim hobijem — programiranjem, koje je započeo sa 10 godina, praveći igrice u eri pre interneta.